BSO Parkwijklaan

Openingstijden


De BSO te Parkwijklaan bied ruimte voor 10 kindplaatsingen. Heeft u voor deze locatie een VSO nodig dan is dat bespreekbaar. De BSO is tussen 14:30 uur tot 18:30 uur geopend van maandag tot en met vrijdag. Op officiële feestdagen is Sheppard’s House gesloten.

Vervoer


De kinderen van de BSO worden zowel lopend als met de auto opgehaald. Ouders die hun kind aan ons toevertrouwen, vullen een formulier in waarin zij toestemming verlenen dat de kinderen door de opvang vervoert mogen worden.


Tarieven


Sheppard’s House werkt met 4 verschillende pakketten.

Diamant Pakket €7,25 per uur
• Opvang tijdens vaste tijden op vaste dagen in de week
• Gedurende 52 weken
• Wel opvang gedurende 12 weken schoolvakantie
• Er geldt een toeslag voor de tijd van 20:00 tot 22:00 uur
• Desgewenst kunt u een extra dag of uren aanvragen tegen hetzelfde tarief.

Goud pakket €7,25 per uur
• Opvang tijdens vaste tijden op vaste dagen in de week
• Gedurende 46 weken
• Wel opvang gedurende 6 weken schoolvakantie
• Er geldt een toeslag voor de tijd van 20:00 tot 22:00 uur
• Desgewenst kunt u een extra dag of uren aanvragen tegen hetzelfde tarief

Zilver Pakket 40 €7,25 per uur
• Opvang tijdens vaste tijden op vaste dagen in de week
• Gedurende 40 weken
• Geen opvang gedurende 12 weken schoolvakantie
• Er geldt een toeslag voor de tijd van 20:00 tot 22:00 uur
• Desgewenst kunt u een extra dag of uren aanvragen tegen het zelfde tarief

Brons Pakket €7,75 per uur
• Flexibele opvang met vaste afname van basis uren.
• Minimaal aantal basis uren is 28 uur per maand
• De uren zijn vrij te boeken binnen de maand
• Uren kunnen een week vooruit geboekt worden
• Geboekte uren kunnen niet meer geannuleerd worden
• Er geldt een toeslag voor de tijd van 20:00 tot 22:00 uur

Alle pakketten zijn inclusief
• Voeding
• Basis pianoles
• Ontdekkingsreis door het woord
• 10 weken activiteiten cyclus
Plaatsen


• Parkwijklaan 10 kindplaatsen.Openingstijden


De BSO is tussen 06:00 uur en 22:00 uur geopend van maandag tot en met zaterdag. De kinderen kunnen gebruik maken VSO (voorschoolse opvang) en bso (buitenschoolse opvang).Aanmelding


Aanmelding kan via de ons inschrijfformulier of een bericht achter laten op onze contact pagina

Dagindeling

De meeste kinderen zijn rond 15.30 in het gebouw. De kinderen die eerder binnen zijn kunnen vrij spelen. Wanneer alle kinderen binnen zijn wordt het dagprogramma gestart01.

Reguliere schooldag

16.00 – 16.30 uur warm eten en drinken / verhaal en gebed
16.30 - 17.00 vrijspelen
17.00 - 17.30 Activiteit / vrijspelen
17.30 - 17.45 cracker of soepstengen
17.45 – 18.45 vrijspelen
18.45 – 19.00 tanden poetsen en slapen

02.

Woensdag

12.30 Brood en drinken
16.00 –16.30 uur warm eten en drinken / verhaal en gebed
16.30 - 17.00 vrijspelen
17.00 - 17.30 Activiteit / vrijspelen
17.30 - 17.45 cracker of soepstengen
17.45 – 18.45 vrijspelen
18.45 – 19.00 tanden poetsen en slapen

03.

Tijdens studiedagen / vakanties

09.00 Fruit en drinken
12.00 Brood en drinken
16.00 – 16.30 uur warm eten en drinken / verhaal en gebed
16.30 - 17.00 vrijspelen
17.00 - 17.30 Activiteit / vrijspelen
17.30 - 17.45 cracker of soepstengen
17.45 – 18.45 vrijspelen
18.45 – 19.00 tanden poetsen en slapen

Vakantie

In de vakanties bieden wij een gevarieerd vakantieprogramma met activiteiten binnen en buiten de opvang aan. Activiteiten binnen de opvang kunnen zijn bijvoorbeeld armbandjes maken, sportdag enz. De activiteiten buiten de opvang zijn bijvoorbeeld naar de speeltuin, de kinderboerderij, jeugdland, vakantiebijbelclub enz.

Extra opvangdagen en ruildagen

Een extra dagdeel/dag of ruilen kan door ouders van tevoren worden aangevraagd via de ouder app, bij voorkeur 2 weken van tevoren. De directie bekijkt of dit mogelijk is in verband met de beroepskracht kind ratio en geeft de ouder antwoord via de app