Wie zijnWij

Bij Sheppard’s House opvang staat Jezus centraal.


God is de basis van wat de mens nodig heeft. In de bijbel staat; “Heb je naaste lief als je zelf.” Dat betekent dat een mens iedereen moet behandelen zoals hij/zij zelf behandelt wilt worden. De bijbel zegt; “Steel niet, lieg niet, wees niet jaloers enz.” Door je hieraan te houden, wordt je karakter in een positieve zin opgebouwd.

In Sheppard’s House vinden wij het ook belangrijk dat kinderen op een leuke, veilige manier en in een huiselijke omgeving hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Tijd waarin kinderen vrij kunnen spelen, maar ook keuze activiteiten kunnen doen. Kinderen kunnen bij ons hun talenten ontdekken en ontwikkelen.Wij zijn verantwoordelijk voor uw kinderen tijdens de bso tijden

Vanessa Sheppard

Directie

Heleen van Balen

Leidster

Avanis Alexander

Leidster

Jennifer Windeveld

Leidster

Ehis Edun

Leidster

Personeelsbeleid

Kwalificaties van de pedagogisch medewerkers. De pedagogisch medewerkers beschikken over een passende beroepskwalificatie overeenkomstig de collectieve arbeidsovereenkomst kinderopvang hebben.

Zij beschikken over pedagogische kennis en hebben kennis van en inzicht in groepsdynamische processen. Daarnaast hebben ze ook kennis van de geldende hygiëne- en veiligheidseisen en kennis van de ontwikkelingsfasen van een kind. Pedagogisch medewerkers dragen bij aan de opvoeding en ontwikkeling van kinderen.

Nieuwe pedagogisch medewerkers, vrijwilligers, studenten en mensen die structureel op de opvang aanwezig zijn dienen voor aanvang van het dienstverband opgenomen te zijn in het Personenregister Kinderopvang en gekoppeld te zijn aan Sheppard’s House.