Ziekmeldingen


Indien een kind ziek op de opvang arriveert of daar ziek wordt, neemt de pedagogisch medewerker contact op met de ouders. Tijdens dit gesprek wordt afgesproken door wie en wanneer het kind wordt opgehaald. Kinderen met een lichaamstemperatuur boven de 38,5 graden Celsius dienen thuis gehouden te worden, omdat de BSO het kind dan niet de aandacht kan geven die het nodig heeft.

Bij ziekte wordt ten alle tijde het document ‘Gezondheidsrisico’s in een kindercentrum of peuterspeelzaal’ van het Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid geraadpleegd of wordt deze informatie opgezocht in de KIDDI-app. De adviezen hierin worden als leidraad genomen.

Gedurende de tijd dat er gewacht wordt op de ouders kan het ziek kind op de bank liggen. De medewerker houdt het ziek kind goed in de gaten totdat het is opgehaald.Mocht het kind tijdens de opvang uren een ongeval krijgen en heeft het medisch hulp nodig, dan wordt eerste hulp geboden. Indien het kind verder medisch hulp nodig heeft, zal het kind naar een gezondheidscentrum of het ziekenhuis worden gebracht of zo nodig een ambulance worden gebeld.

Wanneer een kind ziek thuis blijft van school vragen wij ouders om hun kind tijdig ziek te melden bij ons.
Ziekmelden kan via de Ouder App, telefonisch of per e-mail


Medicatie


Sommige kinderen hebben op de kinderopvang soms medische zorg nodig. Denk hierbij aan medicijnen die overdag gebruikt moeten worden zoals een ‘pufje’ tegen astma, antibiotica of andere medicatie. Ouders dienen schriftelijk toestemming te geven middels een ‘ overeenkomst gebruik geneesmiddelen’.