Welkom bij Sheppard’s HouseEen christelijke Opvang

In Sheppard’s House vinden wij het ook belangrijk dat kinderen op een leuke, veilige manier en in een huiselijke omgeving hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Tijd waarin kinderen vrij kunnen spelen, maar ook keuze activiteiten kunnen doen. Kinderen kunnen bij ons hun talenten ontdekken en ontwikkelen. .

overdracht van normen en waarden

De bijbel zegt; “Steel niet, lieg niet, wees niet jaloers enz.” Door je hieraan te houden, wordt je karakter in een positieve zin opgebouwd.

Emotionele veiligheid

Op een sensitieve en responsieve manier met kinderen wordt omgegaan, respect voor de autonomie van kinderen wordt getoond

Emotionele ontwikkeling

De kinderen een vaste structuur gedurende de dag te bieden, dit zorgt voor herkenbaarheid en een veilig gevoel.

Persoonlijke competenties

draagt bij aan de opvoeding en begeleiding van kinderen, biedt kinderen veiligheid, bevordert hun persoonlijke en sociale competenties en brengt hen waarden en normen bij in samenspraak met de ouders

Pedagogische begeleiding

Aan de hand van de observaties bekijkt de pedagogisch medewerker wat de behoeften zijn en waar de interesses liggen

Zelfstandigheid en verantwoordelijkheid.

De pedagogisch medewerker geeft de kinderen meer verantwoordelijkheid door hen taakjes te geven op de opvang

Wat ouders zeggenVisie

Bij Sheppard’s House opvang staat Jezus centraal. God is de basis van wat de mens nodig heeft. In de bijbel staat; “Heb je naaste lief als je zelf.” Dat betekent dat een mens iedereen moet behandelen zoals hij/zij zelf behandelt wilt worden. De bijbel zegt; “Steel niet, lieg niet, wees niet jaloers enz.” Door je hieraan te houden, wordt je karakter in een positieve zin opgebouwd.
Op de groepen kunnen kinderen leren dat zij bijzonder zijn in de ogen van God en dat Hij ontzettend veel van ze houdt. Wij leven in een wereld waar veel kinderen onzeker zijn. Wij willen ze leren dat God zegt dat ze slim, uniek, kostbaar en al het positieve zijn. In Sheppard’s House vinden wij het ook belangrijk dat kinderen op een leuke, veilige manier en in een huiselijke omgeving hun vrije tijd kunnen doorbrengen. Tijd waarin kinderen vrij kunnen spelen, maar ook keuze activiteiten kunnen doen. Kinderen kunnen bij ons hun talenten ontdekken en ontwikkelen.